River gardens Karlín

Hydroizolace asfaltovým modifikovaným pásem SBS. Vytažení na výtahové šachty, komíny a atiky pro odvětrávané fasády.

Při nepříznivém počasí se provedla neplánovaná zátopová zkouška. Střechy neprospustila vodu a tak vznikly bázeny vody.

To svědčí o správné kvalitě námi provedené práce.