Zlatníky Crystal Innovation 2

Výstavba inovačního centra „Crystal Innovation“

Prováděné dokončovací práce střechy z PVC folie. Kotvení žlabů, prostupů střechy jako jsou stojky na vzduchotechniky, střešní výlez apd. Montáž atiky a následné opracování.