BD Zlín Mokrá

Provedení zateplení atik EPS 100 a vytažení osb desek pro novou fasádu bytového domu. Atiky převařeny dvěma vrstvy modifikovaných sbs pasů.

Montáž nových plastových vpustí do stavajícího svodu.Vyvýšení výlez na střechu z ohledem na výšku zateplení a namontování nového plastového výlezu.

Zateplení - vyskládání a nalepení na pěnu desky EPS 100. Nalepení samolepícího pásu a následné prokotvení ve spojích pásů. Natavení vrchní vrstvy modifokovaného sbs pásu s břidlicovým posypem.

Namontování závětrných závěsných lišt z titan-zinku. Montáž nových hromosvodu. Přikotvení přítlačných lišt z titan-zinku. Obroušení a natřítí zábradlí, vzduchotechniky + odvětravacích komínku.