BD Milotice

Rekonstrukce

Natavení asfaltového modifikovaného sbs pásu v jedné vrstvě.

Přetažení pásů přes atiky a plechové krakorce nad balkony.

Zpětná montáž stávajícího hromosvodu.