Obední úřad Milotice

Obecní úřad Milotice

Demontáž stávající plechové krytiny.

Zateplení tepelnou izolací Isover Domo.

Vytvořen záklop s OSB desek.

Natavení modifikovaného SBS pásu s kaučukem ve dvou vrstvách do plochy i přetavení atikových plechů.

Zpětná montáž stávajících hromosvodů.